Utsnitt fra amtskart for Buskerud 1884 viser parkanlegget på Magasintomten i Kongsberg

Historikk om Kongsberg Forskjønnelsesselskap

Vi anbefaler interesserte å lese vår kollega, Bjørn Ole Hovdas, artikkel om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki. Foreningen satset på forskjønnelse av byen gjennom planting av trær og blomster, og gjennom å anlegge flere parkanlegg. En av kildene som er benyttet er møtebok for Kongsberg Forskjønnelsesselskap fra 1858-1905.

Her finner du en lenke til historikk om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki.