Hender holder et gammelt arkivbilde av Kong Olav i militær uniform i en folkemengde. Han hilser.

Finn frem i Norges arkiv

Det finnes mye spennende informasjon i arkiv uansett om du er slektsforsker, historiker, journalist – eller en privatperson som er interessert i historie. Samtidig kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne for å finne riktig informasjon.

Derfor har vi laget en oppsummering av noen av de ulike arkivinstitusjonene og arkivtjenestene i Norge, og hva de gjør. Vi håper det gjør det litt lettere å finne frem.

Arkivinstitusjoner og digitale arkivtjenester

I Norge har vi flere forskjellige offentlige arkivinstitusjoner og tjenester som gjør at man kan finne frem i arkiv digitalt;

  • Arkivverket
  • Interkommunale arkiv og andre kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner
  • Digitalarkivet
  • Arkivportalen

Arkivinstitusjonene har forskjellige oppgaver og tilbyr ulike tjenester til deg som innbygger. En viktig tjeneste som Arkivverket tilbyr er Digitalarkivet, der du kan søke i skannede arkiv fra både stat, fylkeskommuner og kommuner.

I tillegg til de nevnte arkivinstitusjonene finnes det også mange institusjoner rundt omkring i landet som tar vare på privatarkiv, som Nasjonalbiblioteket, museer og lokalhistoriske arkiv.

Arkivverket

Arkivverket er en etat underlagt Kulturdepartementet som sørger for effektiv forvaltning av dokumentasjon, og som bevarer og tilgjengeliggjør et bredt utvalg av samfunnsrelevante arkiver. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk Helsearkiv.

Riksarkivet bevarer arkivene for blant annet departementer, direktorater og Høyesterett. Riksarkivet omfatter cirka 7000 diplomer og jordebøker fra middelalderen, en stor samling av eldre og nyere utrykte kart og betydelige mengder arkiver fra organisasjoner, bedrifter og privatpersoner.

For deg som innbygger er Riksarkivet relevant dersom du for eksempel ønsker å finne informasjon knyttet til en innstilling eller sak fra et departement. Eller er du mer interessert i hvilke saker som var i Høyesterett på 1800-tallet? Dette og mer får du svaret på hos Riksarkivet.

Statsarkivene har som rolle å ta vare på og tilgjengeliggjøre arkiver fra din lokale og regionale statsadministrasjon.

For deg som innbygger er statsarkivene for eksempel relevant når du skal dokumentere dine rettigheter, eller om du jobber med et prosjekt hvor du trenger informasjon om relevante temaer fra ditt distrikt.

Statsarkivet i Kongsberg dekker et område som tilsvarer de tidligere fylkene Vestfold, Buskerud og Telemark. I tillegg er det statsarkiv i Trondheim, Bergen, Oslo, Hamar, Kristiansand, Tromsø og Stavanger.

Samisk arkiv er lokalisert i Kautokeino og Norsk helsearkiv ligger på Tynset.

Nettsted: arkivverket.no

Mann som sitter på lesesal og blar i en gammel bok
Lesesalen på Statsarkivet i Kongsberg

Interkommunale arkiv og andre kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner

Kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner bevarer og tilgjengeliggjør eldre og avsluttede arkiv fra kommuner og fylkeskommuner. Noen kommuner har også egne byarkiv.

Flere av disse institusjonene tilbyr også tjenester for å utvikle og styrke det daglige arkivarbeidet i kommunene og fylkeskommunene. Noen av de kommunale arkivene tar også vare på privatarkiv fra sine distrikt.

I kommunalt arkivmateriale finner du dokumenter knyttet til lokalforvaltning, byggesaker, barnevern, primærhelsetjenester med mer. Dersom du for eksempel ønsker å se reguleringsplaner og kart som gjelder for en eiendom, kan dokumentasjon fra disse arkivene være behjelpelig.

I kommunale arkiver finner du også skatter fra fortiden. Ønsker du å ta et dypdykk i den lokale fortiden, finner du gode kilder til historiske hendelser fra din region her.

Les mer om hva du finner i IKA Kongsbergs arkiver her.

Mann står mellom to arkivreoler og blar i en gammel arkivprotokoll
Arkivmagasinet hos IKA Kongsberg

Digitalarkivet

Digitalarkivet er en gratis internettjeneste fra Arkivverket som publiserer digitale arkivkilder.

Materialet som publiseres omfatter blant annet manntall, kirkebøker, folketellinger, tinglysingsmaterialer og skiftematerialer.

Dersom du for eksempel er interessert i å finne ut hvor mange innbyggere det var i Norge eller din region for 100 år siden, kan du finne dette hos Digitalarkivet. Eller kanskje du er nysgjerrig på å finne en fjern slektning fra fortiden og hva hun eller han drev med?

Nettsted: https://www.digitalarkivet.no/

Arkivportalen

Arkivportalen er en søketjeneste som er utviklet og drevet av Stiftelsen Asta. På Arkivportalen kan arkivinstitusjoner gjøre arkivmaterialet sitt tilgjengelig for publikum.

I Arkivportalen finner man oversikt over hvilket arkivmateriale de ulike arkivinstitusjonene oppbevarer. Portalen er et naturlig utgangspunkt for de som vil gjøre undersøkelser i arkivene.

Nettsted: https://www.arkivportalen.no/

Arkivverket har laget en brukerveiledning for hvordan man søker etter arkiv i Arkivportalen, den finner du her: Arkivverkets brukerveiledning for søk i Arkivportalen.

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket er den fremste instansen for formidling, innsamling og oppbevaring av norske medier. Dette inkluderer også det som trykkes om Norge eller av nordmenn i utlandet.

Nasjonalbiblioteket har en viktig rolle i samfunnet. Blant annet depotsamling for fjernlån og gjenbruk, arkivsamling, digitalisering av aviser, innsamling, bevaring og formidling av lyd- og bildemedier, restaurering og konservering, digitalisering og utvikling i tilknytning til digitalt bibliotek.

Gjennom nettsidene til Nasjonalbiblioteket kan du finne du aviser, bilder eller eldre kringkastingsopptak.

Kanskje er du nysgjerrig på hva din lokale avis skrev om den dagen du ble født? Da er det Nasjonalbiblioteket du henvender deg til. Er du student? Da kan du i så fall benytte deg av Nasjonalbibliotekets tidsskrifttjenester. Her finner du relevante skriv som kan være til hjelp for din neste oppgave.

Nettsted: https://www.nb.no/