Representantskapsleder ved IKA Kongsberg med ordførerkjede

Intervju med representantskapsleder for IKA Kongsberg

I anledning at IKA Kongsberg blir 30 år onsdag 2. februar har vi intervjuet Elin Gran Weggesrud, IKA Kongsbergs representantskapsleder og ordfører i Holmestrand kommune.

Hvilken tittel/rolle har du i forbindelse med IKA Kongsberg?

Jeg er leder av representantskapet i IKA Kongsberg denne valgperioden. Denne funksjonen har jeg i kraft av å være ordfører i en av eierkommunene.

Hva er ditt forhold til arkiv?

Jeg har nok hatt et avstandsforhold til arkiv lenge. Jeg har visst at det er en viktig funksjon, men kanskje ikke reflektert fullt ut over hvor viktig, før jeg ble folkevalgt på heltid for sju år siden.

Hvis du skal beskrive IKA Kongsberg med ett ord, hva vil det være?

Rikholdig, tror jeg blir det rette ordet. Både i omfang, innhold og på fag.

IKA Kongsberg fyller 30 år i år! Hva tenker du er det viktigste IKA Kongsberg har bidratt med for eierne i løpet av disse 30 årene?

Først og fremst – gratulerer med 30 meget veldrevne og viktige år! IKA Kongsberg har vært viktige for samtlige av eierne sine i disse årene, gjennom at arkivfunksjonen vår har blitt profesjonalisert og løftet til en kvalitet jeg tør driste meg til å påstå at vi aldri hadde klart hver for oss. Dere forvalter vår kollektive hukommelse på en utmerket måte, og har klart å møte behovene for stadig større og flere oppgaver samtidig som dere har hatt forståelse for at eierne deres forventer nøktern og kostnadseffektiv drift. Dere har rett og slett en solid forståelse av landskapet dere opererer i, og det er tillitvekkende.

Hvordan mener du at IKA Kongsberg bidrar til å sikre innbyggernes demokratiske rettigheter?

For å gi et konkret eksempel, vet jeg at det av og til kommer innbyggere som mener de ikke har fått det tilbudet de hadde krav på,  for eksempel på skolen eller av barnevernet, da de var barn. For deres skyld og for kommunens skyld, er det viktig at vi kan dokumentere og hente frem historikken, slik at saken kan vurderes på riktigst mulig grunnlag videre. Dette sikrer innbyggernes rettsikkerhet og deres sikkerhet for likeverdige og forsvarlige tilbud. Samtidig bidrar det til at kommunene må vite at de har gode nok systemer for å sikre innbyggerne tjenester de har krav på og god nok oppfølging og dokumentasjon av det.

Hvordan mener du at eierne oppfatter IKA Kongsberg og det arbeidet vi gjør?

Jeg opplever at eierne har stor tillit til IKA Kongsberg og at vi ser på dere som både ytterst profesjonelle og i front på faget deres. Jeg tror også eierne lar seg fascinere av alt bygget deres rommer og synes det er veldig interessant med en omvisning og kunnskap om driften deres når vi har vært samlet fysisk til møter hos dere.

Oppfatter du at IKA Kongsberg tenker nytt og bidrar til å styrke arkivfunksjoner og arkivløsninger?

Ja, utvilsomt. Dere er faglig i front for å videreutvikle tjenestene og faget deres. Og jeg er helt trygg på at deres forvaltning av våre historiske dokumenter er langt mer profesjonell enn noen av oss hadde klart på egenhånd.

IKA Kongsberg har et mål om å være en synlig og aktuell arkivinstitusjon. Hva tenker du må til for å få til dette?

Jeg vet dere er gode til å være aktuelle for fagfolkene våre i kommunene og det er kanskje det aller viktigste. Dere representerer fagressurser, faglig påfyll og støtte for de relativt små fagmiljøene vi har hver for oss, og gjør de i bedre stand til å løse sine oppgaver.

Når det gjelder synlighet, hører jeg til blant de som følger dere på Facebook. Der leser jeg med stor interesse og glede om smått og stort dere legger ut, både av historiske tilbakeblikk fra kommunene, men også av mer faglig art.

Nå har vi en del nye eiere de siste årene og jeg tror det er mange som vil glede seg over en rundtur i lokalene deres når vi bare blir ferdige med alle koronarestriksjoner og kan møtes fysisk til representantskap igjen.

Hvilke forventninger og forhåpninger har du for IKA Kongsberg for framtiden?

Jeg håper enda flere kommuner i vårt område vil få øynene opp for det svært solide tilbudet dere gir eierne deres og at vi får med enda flere av dem på eiersiden. Det er selvsagt bra for selskapet, men jeg mener oppriktig at det er den beste løsningen for kommunenes del også – med en så profesjonell ivaretagelse av historikken og dokumentene våre. Så min forhåpning er at om noen få år, har IKA Kongsberg samlet alle kommunene i området vårt under sitt tak!