Stort grått og hvitt bygg i 3 etasjer. Logo - IKA Kongsberg. Skog i bakgrunnen.

Om arkivbygget Archon

IKA Kongsberg overtok formelt som leietaker i mars 2014. Utbygger og eier var Backe prosjekt AS, og bygget er tegnet av LPO arkitekter. November 2014 kjøpte IKA Kongsberg arkivbygget. Archon er totalt på 3600 kvm, og er bygget i tråd med arkivlovens forskrifter for slike type bygg. Som en følge av flere medeiere i selskapet vedtok IKAs styre i desember 2016 å bygge et tilbygg på 1500 kvm. Prosjekteringen startet i januar 2017, og tilbygget ble ferdigstilt våren 2018.

Bygget gir trygghet for arkivene

Våre kommunale eiere i Buskerud, Vestfold og Telemark har fått et bygg som både ivaretar den papirbaserte fortiden, og fremtidens digitale arkivproduksjon.

Sambruk med Statsarkivet

Archon er nærmeste nabo til Statsarkivet i Kongsberg, og bygningene er bundet sammen med gangbro. Slik kan vi også dele noen felles funksjoner – blant annet lesesal, muggsaneringsanlegg og møterom. Sambruk og faglig nærhet gir flere plussverdier for arkivmiljøet i denne regionen.

Bygget Archon sett utenfra
IKA Kongsbergs nye arkivbygg, Archon, ble åpnet i april 2014.
Stoa-salen i bygget Archon
Vårt 200 kvm store møterom har god standard med profesjonelt oppsett av lyd og lys.