SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 30.APRIL 2019

Representantskapet innkalles til ordinært møte tirsdag 30. april 2019 kl. 11:00 – 13:00. Møtet avholdes
i Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg.

Vi minner om at for å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om svar på deltakelse fra valgt representant eventuelt vara. Send svar til postmottak@ikakongsberg.no innen 12. april 2019.

Vi prøver å holde listen over valgte representanter oppdatert, men vi er avhengig av at endringer meldes til oss. Sjekk her om vi har riktig navn og e-postadresse til valgte representanter med vara.

Sakspapirer:

Innkalling til representantskapsmøte 30.4.2019

Vedlegg til saker:

005/19 og 006/19: Årsmelding 2018

008/19: Selskapsavtale 2020

009/19: Vurdering av eiertilskuddsmodellPpt-presentasjon av eiertilskuddsmodell

011/19: Handlings- og økonomiplan 2020-2023

012/19 og 013/19: Valgkomiteens innstilling