Arkivdagen 2023 – Arkiver om dyr

Tekst: Nils Olav Berge-Rekkedal, IKA Kongsberg

Hvorfor er det viktig å støtte arkiver og arkivarprofesjonen? Èn dag i året, siden 2007, har arkiver verden over gått sammen om å løfte fram betydningen av arkiver i samfunnet – Arkivdagen. Datoen er 9. juni, men gjennom hele uken i forkant vil vi ha fokus på årets tema for arkiver i Norge: Arkiver om dyr!

Dyr har alltid spilt en viktig rolle for mennesker, enten det er som mat, nytte (eller plage), eller hygge og selskap. Derfor er det naturlig at en del arkiver også omhandler dyr. Vi på IKA Kongsberg har arkiver fra kommunal forvaltning, og også der er dyresporene mange – Viltnemnd, innlandsfiskenemnd, beiteråd, fiskerinemnd, dyrevernsnemnd, hesteutskrivningsnemnd. I tillegg har vi temaer som hundeskatt og rottekrig, som før var en del av hverdagen.

Rottekrig

På 40-tallet var rotter blitt et så stort problem at det kom en egen lov for å bekjempe dem. §1 lød slik: «I hver kommune skal formannskapet sørge for at det settes i verk utrydding av rotter i samsvar med forskrifter som Sosialdepartementet gir».

Denne situasjonen og tiltakene mot den ble på folkemunne ofte kaldt «Rottekrigen», og fortsatte til langt utpå 60-tallet. Kampanjene og brosjyrene om rotteutryddelsen var ofte veldig grafiske og brutale i uttrykket, og gav uttrykk for hvor alvorlig problem rottene var.

Hundeskatt

By- og ladesteder i Norge fikk i 1857 rett til å skrive ut hundeavgift. Et resultat er at arkivene inneholder mange klagesaker og argumenter for hvorfor hundeeierne ikke bør betale avgiften. Argumentet i saken under er at småhundene «til stadighed lever indelukkede på herredegaarden og aldrig kommer paa landeveien» (i tillegg til at de er anført på en annen post i selvangivelsen).

Brev med svart hvitt bilde av 7 små hunder på en benk. Teksten på brevet er: Brunlagnes Herredsstyre. Herved ansøges om fritagelse at betale skat for alle de små-hunde, der til stadighed lever indelukkede på herredegården og aldrig kommer paa landeveien. Brevet er fra 1916
Søknad om hundeskattfritak: Brunlagnes Herredsstyre. Herved ansøges om fritagelse at betale skat for alle de små-hunde, der til stadighed lever indelukkede på herredegaarden og aldrig kommer paa landeveien.

Nytte- og bruksdyr

Dyr har vært en uvurderlig ressurs for oss mennesker gjennom historien på utallige bruksområder. Hesten som trekkdyr, sauer som både mat- og stoffkilde, hunder som rottefangere, jaktpartner og godt selskap er noen få, men gode eksempler.

Brannhester (og ølhester)

Blåtegning av gammel brannvogn med stige som er trukket av en hest
Brannhest 1: I Larvik kommunes budsjettforslag for brannvesenet 1905 fant vi denne forseggjorte stigevogna for hest.
Brannhest 2: Kongsberg brannvesen/ingeniørvesen, ukjent årstall. Her har hesten fått en konkurrent i bilen.
Ølhester: Disse hestene var ansatt i tjeneste hos Kongsberg aktiebryggeri.

Jakthunder

Mange hunder egner seg godt til ulike typer jakt. Elghund, fuglehund og harehund er alle hunder som blir alet fram for sine gode jaktegenskaper. I tillegg til jakt, egner de seg jo selvsagt også godt som godt selskap og følgesvenner.

Tre menn ligger henslengt ved en laftet hytte. En røyker pipe og de har kaffekopper mellom seg på bakken. Langs hytteveggen står det to geværer, og det henger to døde harer der. Ved siden av dem står to hunder. Svarthvitt foto.
Jaktkompanjonger: Her har jegere fra to ulike arter fått seg en velfortjent pause i harejakten. Foto fra fotosamling deponert av Kongsberg kommune.
Avisannonse: Lensmannen etterlyser eier til en harehund som er tatt vare på i Lyngdal. Videre kunngjør annonsen at om ikke eier melder seg innen 8 dager vil hunden bli solgt eller skutt
Harehund i trøbbel: I en bilagsserie fra Herredskassereren i Flesberg dukket det opp en kvittering fra en avisannonse som var innsatt i Kongsberg Tidene. Ordlyden i annonsen fra 1919 virker (sett med dagens øyne) noe brutal.

Saue- og geitehold

Mann står i et fjøs sammen med 9 sauer. Han rekker hånda fram mot hodet til en sau. Svarthvitt foto.
Trygt i fjøset: Disse sauene er fra Hallingdal, hvor herredsagronomene var opptatt av sauehold, og at reven utgjorde en fare for disse.
Seterbygning. Kvinne står i døråpningen med katt i armene. En annen kvinne står utenfor med høy i den ene hånda. Geiter og høner går på bakken. Svart hvitt foto.
Dyre- og menneskeliv på setra: Her er mennesker, katt, høns og geiter i skjønn harmoni. Foto fra fotosamling deponert av Kongsberg kommune.

Kjæledyr

Dyr som kjæledyr er nok det vi finner minst av i kommunale arkiver. Likevel er dyr også så viktige for mange på fritiden at spor av dette vil nok alltid følge med oss. Bildene under er fra en fotosamling med glassplater som ble overlevert til Kongsberg kommune, som igjen har deponert den hos oss på IKA Kongsberg.