Protokoll i magasin. Bruk arkivene.

Bruk arkivene våre!

Vi lever i urolige tider. Historien er avgjørende for å forstå vår samtid – globalt, nasjonalt, lokalt og for hver enkelt av oss. Derfor er arkivene viktigere enn noen gang. Bruk dem!

Mann som leter etter og bruker arkiv

Vi jobber for å gjøre arkivene tilgjengelige

2. februar 2022 var det 30 år siden IKA Kongsberg (Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS) ble opprettet. Den gang var vi tre ansatte, og hadde 15 eierkommuner. I dag jobber 43 ansatte med å bevare lokalhistorien, og gjøre den tilgjengelig for samtiden og fremtiden, gjennom å forvalte arkiver for 37 kommuner og to fylkeskommuner i Viken og i Vestfold og Telemark.

Hvorfor skal vi i 2022 bruke penger på å ta vare på gamle dokumenter og bilder?

Åpne og velfungerende arkiv representer en trygghet for alle i frie og demokratiske land. Det så vi for eksempel i USA, der høyesterett avgjorde at 6. januar-komiteen skulle få tilgang til Donald Trumps dagbok og andre relevante dokumenter på til sammen 770 sider, i forbindelse med etterforskningen av angrepet på Kongressen i 2021. Det som er arkivert i det amerikanske nasjonalarkivet, er dermed helt sentralt i å belyse denne saken på best mulig måte.

Det er langt fra USA til vår region, og heldigvis er situasjonen en annen. Like fullt handler også våre arkiver om demokrati; om våre innbyggeres demokratiske rett til å få tilgang til, og innsyn i, det som angår dem.

Vår felles hukommelse

Arkivene er vår felles hukommelse, som kan dokumentere individuelle og kollektive rettigheter og plikter i et moderne samfunn. Her kan forvaltningen lære av sine feil, innbyggerne dokumentere sine rettigheter, juristen finne viktige bevis, journalisten avdekke uregelmessigheter og forskere kaste lys over fenomener.

Arkivene er til for innbyggerne. IKA Kongsberg er til for innbyggerne. Bruk oss og bruk arkivene.

Hva finnes i arkivene – og hva kan de brukes til?

I våre arkiver kan du få innsyn i skoledokumenter, vitnemål, medisinske journaler, barnevernsdokumenter og så videre. Dokumenter som kan være viktig for å dokumentere urett mot enkeltmennesker eller grupper. Ved flere tilfeller har innsyn i dokumenter og protokoller oppbevart her hos oss i IKA Kongsberg, bidratt til at enkeltindivider har fått oppreisning.

I våre arkiver kan du finne reguleringsplaner, protokoller fra kommunestyrer og kommunale vedtak tilbake til 1837. Du kan finne opplysninger og viktig informasjon om slekta di, og er du interessert i å vite hvorfor byen din eller stedet ditt er som det er, kan du finne flere svar i disse dokumentene. Ønsker du tilgang til dokumenter knyttet til din eiendom, så har vi dem også.  Vi gir tilgang til dokumentasjon i en rekke eiendomssaker. Det kan dreie seg om grensetvister, rettigheter i utmark og erstatning for tap ved verning av områder med mer.

Ikke alt kan googles

Det er fortsatt mye informasjon man ikke kan google seg til. Fordi informasjonen bare finnes på papir. Derfor trengs også fysiske arkiver. Vi har hele 45 kilometer tilgjengelig i vårt magasin på Kongsberg. Det er en omfattende jobb å digitalisere papirarkivet. Arbeidet er påbegynt, og det er i første omgang lagt vekt på å digitalisere eldre møtebøker for kommunestyrer og formannskap.

Men det betyr ikke at du ikke kan få innsyn i – og tilgang til de dokumentene du er interessert i. Snarere tvert imot.

Enten du er innbygger, forsker, slektsforsker, historieinteressert eller journalist, så ønsker vi at du bruker oss – enten direkte eller via din kommune. Bruk arkivene. Det er din demokratiske rett.

Wenche Risdal Lund, daglig leder IKA Kongsberg