Bilder av skutt elg fra elgjakt i arkiv. Ligger oppå annet arkivmateriale.

Sett elg? Elgjakt på 70- og 80-tallet

Høsten er tid for elgjakt. Når du sitter på post og ser etter elgen kan du også se for deg arkivaren på jakt etter dokumentasjon i arkivet. Kanskje i viltnemnda?

Elgjakt har en lang historie i Norge, og er viktig for mange også i dag. All jakt i Norge er regulert, og du kan ikke bare ta med deg våpen og dra på jakt når som helst og hvor som helst. I kommunene er det historisk sett viltnemndene som har stått for en del av denne reguleringen. De kommunale viltnemndene skulle jobbe for et fornuftig viltstell, og legge til rette for jakt og fiske.

Skjemaer over statistikk om sett elg i Våle viltnemnds arkiv fra 1987.
Statistikk over sett elg fra Våle kommunes viltnemnd. Våle er nå en del av Tønsberg kommune.

Fra skogsobservasjoner til arkivet

En av oppgavene til viltnemnda var å sende inn statistikk til staten om hvordan jakta hadde gått. Det vil si hvor mange dyr av ulike slag som ble observert, og hvor mange som ble felt. Dette arbeidet, fra feltobservasjoner til arkiv, gir oss gode kilder om utviklingen av både dyrebestand og jakt i Norge.

Felt elg henger etter bakbeina
Foto fra et saksarkiv i Våle viltnemnd.

Andre oppgaver viltnemnda hadde:

  • Lage oppgaver over vilt som var fanget eller felt i kommunen
  • Lage oppgaver over utleie av jaktrettigheter
  • Lage oppgaver over betaling av avgift for jaktkort
  • Kreve inn vilttrygdeavgift
  • Kreve inn eventuelt andre avgifter som ble fastsatt lokalt av viltnemnda
  • I tillegg til viltnemnda var det også en del kommuner som hadde allmenningstyrer og fjellstyrer som også kunne fastsette vedtekter om bruken av allmenningen når det gjaldt jakt og fangst
Aldersbestemmelse av elg
Baksiden på skjemaet for føring av skutt elg. Fint å ha med seg litt hjelpemidler for å aldersbestemme elgen man har felt.

Elgstatistikk

Det er mye innsamlet tallmateriale i arkivene til våre eierkommuner, også om elg og annet vilt.

Arkivpermer med statistikk om elg
Elg- og hjortestatistikk fra arkivet til Drangedal viltnemnd. Ringpermene skal pakkes om til syrefrie arkivbokser slik at viltobservasjonene blir oppbevart trygt for framtida.

I tabellen under ser du antall felte elg i Buskerud, Telemark og Vestfold i årene 1970-1990. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og er basert på de tallene som viltnemdene sendte inn.

Statistikk over elgjakt i Buskerud; Telemark og Vestfold

Hva mer kan du finne i arkivene våre?

Våre eierkommuner har deponert til sammen tusenvis av meter med papirarkiver. Vi har registrert mye av dette i en arkivkatalog.

Kilder:

Mykland, L. og Masdalen, K.O., Administrasjonshistorie og arkivkunnskap: kommunene. Universitetsforlaget, 1987.

Våle kommunes arkiver – se oversikt over arkivmaterialet på Arkivportalen

Statistisk sentralbyrå – statistikker over jakt