Arkivreol med brune og røde protokoller og grå arkivbokser. Innfelt er et grønt kart av Buskerud fylke med Flå kommune uthevet i rødt

Arkivlederportrett – Flå kommune

Arkivlederne har en viktig funksjon i kommunene. De har ansvaret for å sikre at alle dokumenter og informasjon som er produsert og mottatt av kommunen blir tatt vare på og organisert på en trygg og effektiv måte. De har også ansvaret for samarbeidet med eksterne arkivinstitusjoner som IKA Kongsberg. I det daglige arbeidet for våre eierkommuner er det arkivlederne vi jobber tettest med.

Vi presenterer flere av disse arkivlederne gjennom ni faste spørsmål. Denne gangen er det Turid Røkkum, som er arkivleder i Flå kommune. I 2022 bodde det 1057 innbyggere i kommunen.

Hva er din bakgrunn for å jobbe med arkiv i din kommune?

Jeg har jobbet med arkiv siden jeg startet i Flå kommune i 1987, og overtok som arkivleder i 2014. Jeg synes at dette er spennende å jobbe med!

Hva betyr gode arkiver for kommunen og dets innbyggere?

Det betyr mye for både innbygger og kommunen. Det gir trygghet og finne tilbake og hjelpe når noen spør etter dokumenter.

Hvor lenge har du jobbet med arkiv, og IKA Kongsberg spesielt?

Jeg har jobbet med arkiv siden 1987, og Flå kommune har vært eier i IKA Kongsberg siden 2002.

Er det noen av IKA Kongsbergs tjenester som har vært spesielt viktige for dere, og kan du si noe om hvorfor?

Samarbeid med IKA Kongsberg er gull verdt. Flå kommune har deponert det meste av papirarkivet, og skal vi finne igjen noe er det bare å ringe. Det er alltid koselig mennesker som svarer!

Kurs og seminarer er også noe vi setter stor pris på. Vi fikk tilsyn fra Arkivverket desember 2021, og vi kunne ikke klart oss uten hjelp fra IKA Kongsberg.

Hvordan har samarbeidet med IKA Kongsberg påvirket deres egne arkivarbeid?

Gjennom samarbeidet med IKA Kongsberg har vi styrket vår kompetanse og fått verdifull hjelp som har bidratt til å forbedre vårt eget arkivarbeid.

Øverst er kommunevåpenet til Flå kommune og nederst er logoen til IKA kongsberg. Mellom dem er en blå pil som peker oppover, og en grønn pil som peker nedover.

Har du noen spesielle opplevelser du vil trekke frem fra samarbeidet med IKA Kongsberg?

Som nevnt tidligere, har vi opplevd rask og effektiv hjelp fra IKA Kongsberg når vi har stått overfor utfordringer eller behov for veiledning. En spesielt god erfaring var hjelpen vi fikk med tilsynet fra Arkivverket. Denne støtten var avgjørende for å veilede oss for å sikre at vi oppfyller krav og standarder.

Hva er dine forventninger og ønsker for samarbeidet videre med IKA Kongsberg?

Vi håper på fortsatt rask hjelp og støtte fra IKA Kongsberg. Samarbeidet vårt har vært veldig bra så langt, og vi ser frem til å fortsette det.

Hva tenker du om utviklingen til arkiv i årene som kommer?

Jeg tror det vil bli enklere for innbyggerne med flere elektroniske tjenester, og vi arkivarer vil kanskje få en enklere hverdag.

Hva tror du vil prege utviklingen i arkivfaget i årene som kommer?

Det vil nok komme noen utfordringer med uttrekk av alle systemer. Jeg tror det blir nødvendig med flere folk og økt fokus på digital arkivering for å håndtere dette.