Julepynt på illustrasjonskart. Illustrasjonsbilde til en lattermildførjulstid.

Lattermild førjulstid i Nore og Uvdal

I arkivet etter teknisk etat i Nore og Uvdal fant vi spor etter en lattermild førjulstid i 1983. Korrespondansen mellom teknisk etat, lensmannen og distriktslegen vitner om offentlig ansatte med forskjellige politisk standpunkt, glimt i øyet, og som var klare for juleferie.

Juletre til besvær

Lensmannskontoret hadde utarbeidet et forslag til rebardunering av det kommunale juletreet. Det blir presisert at forslaget er utarbeidet på den for staten billigste måte, nemlig på fritiden.

Forslag til rebardunering av det kommunale juletre. Lattermild førjulstid.
Teknisk tegning: Juletrebardunering ved kommunehuset i Nore og Uvdal, 1983

Teknisk etat mener det foreslåtte festet i en lys blå Volkswagen vurderes som noe ustabilt, og foreslår å forsterke veggen på kommunehuset slik at bardunfestet blir bedre. Som et midlertidig tiltak kan vinduene i ekspedisjonen blendes av, slik at de ansatte slipper belastningen med å se på et skjevt juletre.

Lensmannens svar – «Aukrust-løsningen»

Lensmannen i Nore og Uvdal hadde en rekke kommentarer og innvendinger til teknisk etats forslag til løsning på problematikken rundt juletrebarduneringen. Allerede samme dag sender de et fyldig svar. Angående belysningen hadde lensmannskontoret følgende å si:

Årets juletre bærer preg av venstrevridning, og er ikledd overdose med røde pærer. Det må bemerkes at det også er tildels mange gule pærer. Med tanke på skadevirkninger for nærmeste nabo, bør teknisk etat gå til innkjøp av en del mørk blå pærer som fortrinnsvis påhenges treets nordvestre side.

Lensmannen i Nore og uvdal, 1983

Etter en gjennomgang av de ulike alternativene for juletreet, legger lensmannskontoret frem denne løsningen:

Løsning på saken om endring av barduneringen av juletre. Lattermild førjulstid.

Sentraladministrasjonen ønsket en medisinsk sakkyndig vurdering før saken kunne legges frem for formannskap/kommunestyre. Brevet oversendes følgelig til distriktslegen sammen med en samlet vannprøve fra lensmannskontoret.

Distriktslegen – venstrevridde juletrær ingen belastning!

På selveste julaften kommer svaret fra distriktslegen med grundig vurdering av de helsemessige konsekvensene av juletrebarduneringen:

Forslaget fra lensmannsetaten om blå, endog mørkeblå, lys må forkastes. En serie vitenskapelige undersøkelser fra inn- og utland viser at det blå lyset virker deprimerende og nedsetter seksualfunksjonen. En slik effekt er ekstra uheldig i den verste mørketiden. Røde lys, av blodets og livets farve, er derimot helt å foretrekke. Det virker stimulerende og bidrar til å bevare sinnets munterhet (citat Freia melkesjokolade).

Distriktslegen i Nore og uvdal, 1983

Distriktslegen hevder også at «venstrevridde juletrær» ikke er noen belastning, men heller burde være påbudt. Dette med begrunnelsen av at «hjertet sitter på venstre side, og den venstre hjernehalvdel er den dominante, slik at venstresiden er den helt vitale side». Videre fortsetter han med at klaustrofobifaren både er reell og meget utbredt i lensmannsetaten, da lensmannsetaten aldri har blitt observert utenfor sine kontorer.

Brevet fra distriktslegen avsluttes med en kort analyse av den vedlagte samleurinprøven som hverken inneholdt sukker eller eggehvite. Ved konsultasjon hos dyrlegen fikk han opplyst at det kunne se ut som en av de ansatte skulle ha valper i februar/mars. Prøvesvaret var noe usikkert og det ble anmodet om å sende inn nye separate prøver.

Vil du lete etter andre gode historier fra arkivene?

Oversikten over hvilke arkiver vi har finner du under arkivkataloger.
Digitalarkivet kan du finne digitaliserte versjoner av noen av våre kilder.