Store deponeringer i juni

Selv om sommerferien nærmer seg er det fortsatt mye aktivitet her på IKA Kongsberg. En av hovedoppgavene her på huset er å ta imot deponeringer fra eierkommunene våre, og i juni har vi tatt imot 504 hyllemeter med arkiv!

Flytteesker fulle med arkiv, halvveis opp til taket!

Det er kommunene Tønsberg, Midt-Telemark, Hemsedal, Skien, Sandefjord og Ringerike som har deponert denne måneden. De har til sammen altså deponert en halv kilometer med godt gammeldags papirarkiv, både administrativt og rettighetsdokumentasjon.

Deponering av store mengder arkiv krever gode rutiner og retningslinjer, og det har vi!

Blant alle eskene med papirarkiv kom det også en pall med med modeller fra en byutviklingskonkurranse fra Sandefjord. Dette er mer sjelden kost for oss her på IKA Kongsberg, og det er spennende å motta ulike former for arkiv!