To kvinner jobber med store mengder arkiv i pappesker.

Deponeringer fra eierkommunene

Store mengder arkiv

En av hovedoppgavene her på huset er å ta imot deponeringer fra eierkommunene våre, og i juni 2022 tok vi imot 504 hyllemeter med arkiv!

Store mengder arkiv i et stort rom.
Flytteesker fulle med arkiv, halvveis opp til taket!

Flere kommuner

Det var kommunene Tønsberg, Midt-Telemark, Hemsedal, Skien, Sandefjord og Ringerike som deponerte arkiv denne måneden. De har til sammen altså deponert en halv kilometer med godt gammeldags papirarkiv, både administrativt og rettighetsdokumentasjon.

Store mengder arkiv i pappesker med plast rundt. Mennesker som tar imot arkiv.
Deponering av store mengder arkiv krever gode rutiner og retningslinjer, og det har vi!

Modeller fra byutviklingskonkurranse

Blant alle eskene med papirarkiv kom det også en pall med med modeller fra en byutviklingskonkurranse fra Sandefjord. Dette er mer sjelden kost for oss her på IKA Kongsberg, og det er spennende å motta ulike former for arkiv!

Hvis du vil vite mer om hvilke kommuner som har deponert arkiver hos oss på IKA Kongsberg, kan du lese mer om dette i denne oversikten.