Unge gutter og jenter står oppstilt på en båt. Bebyggelse og fjell i bakgrunnen. Les mer

Slik var skoleturene på 30-tallet

Husker du skoleturene fra da du var liten? Sommeren 1934 reiste elever fra Norderhov på skoletur til Bergen. Les mer om reisen her.