Gutter eller unge menn siter i et klasserom og tegner tekniske tegninger.

Skolestart – skolebilder i arkivene

Det er straks tid for skolestart! Det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring, og begge disse etterlater seg store mengder arkiv, også fotografier. Vi kan derfor starte skoleåret med å by på litt skolenostalgi.

Kongsberg husmorskole

Kongsberg husmorskole hold til i et flott, gammelt hus på gamle Dyrmyr gård i Kongsberg. Dette var forløperen til Dyrmyr videregående skole, som nå er en del av Kongsberg videregående skole.

Elever ved Kongsberg husmorskole lager mat. Skolestart - skolebilder i arkivene
Kongsberg husmorskole, ca. 1948

Tinius Olsen skole

Tinius Olsen skole har også blitt en del av dagens Kongsberg videregående skole. Skolen, som var en teknisk skole, ble opprettet etter initiativ og finansiering av ingeniøren Tinius Olsen, etter å ha utvandret til USA og startet en vellykket bedrift der.

Elever ved Tinius Olsen skole driver med landmåling. Skolestart - skolebilder i arkivene
Elever ved Tinius Olsen skole jobber med teknisk utstyr. Skolestart - skolebilder i arkivene
Tinius Olsen skole, teknisk skole

Drammen lærlingeskole

Det siste bildet er fra Drammen lærlingeskole, som også var en teknisk skole. Denne, sammen med andre yrkesskoler, var forløper til dagens yrkesfaglige retninger på Åssiden videregående skole.

Elever ved Drammen lærlingeskole tegner i time i fagtegning. Skolestart - skolebilder i arkivene
Drammen lærlingeskole, time i fagtegning 2.kl.

Alle tre skolene avbildet over er forløpere til det som i dag kalles yrkesfaglige utdanninger i videregående opplæring. Vi ønsker med dette alle barn, ungdommer, unge voksne og lærere lykke til med det nye skoleåret!

Hvordan får du tilgang til arkivene?

Kilder:
Om Drammen tekniske aftenskole i Drammen byleksikon: http://byleksikon.drmk.no/drammen-tekniske-aftenskole/


Om Tinius Olsen skole og digitaliserte russeaviser fra Kongsberg historielag sine nettsider: https://ksh-lag.no/lokalhistorie/russeaviser/tinius/


Om Dyrmyr videregående skole og digitaliserte russeaviser fra Kongsberg historielag sine nettsider: https://ksh-lag.no/lokalhistorie/russeaviser/dyrmyr/


 Jubileumsberetning ved Dyrmyr videregående skoles 100-års jubileum på Nasjonalbiblioteket sin nettsider: https://www.nb.no/nbsok/nb/2f11ec4f9aa1b716a6a322e12165de30?lang=no#0